آگاهی موقعیتی آتش توسط دوربینهای شبکه ای

دوربین آتش

آگاهی موقعیتی آتش توسط دوربینهای شبکه ای

دوربینهای شبکه حساس به آتش

با بکارگیری از دوربینهای ضبط تصویر شبکه ای به عنوان تشخیص دهنده ، باعث بوجود آمدن آگاهی موقعیتی فوری و امنیت شخصی میشود. تصویر دوربین مداربسته همچنین تاخیر مربوط به تایید وجود آتش از طریق تماس با آتش نشانی را کاهش خواهد داد. ولی از طرفی هم تشخیص فوری الارم اشتباهی یا نویزی راهم کمک میکند. و چون این تکنولوژی بر روی یک شبکه مستقر است ، تصویر دوربین مداربسته در غیر از محلی که دوربین مداربسته نصب شده است ، جایی دیگر مثل دفتر مرکزی نیز قابل مشاهده خواهد بود.

بااستفاده ازیک گوشی هوشمند میتوان اطلاعاتی ازموقعیت خود بدست آوریم. سیستمهای تصویری دوربین مداربسته به طور مرتب تصاویر دوربین مداربسته را ضبط کرده و این کار درکمک به بازسازی و پیدا کردن علت سرعت خواهد بخشید. این کار منجر به جلوگیری سرقت و آتش سوزیهای عمدی خواهد شد.

دوربینهای مداربسته توانایی تشخیص دود در نور بسیار اندک را هم دارند ولی برای این تشخیص حداقل سطح نور لازم میباشد که معمولا بوسیله لامپ های کم نور فراهم میشود.

تولیدکنندگان از نور ماورای بنفش نیز که توانایی تشخیص دود را دریک منطقه تاریک دارد نیز استفاده میکنند اما برخی از سوختها مانند الکل و یا هیدروژن هنگام سوختن خیلی روشن هستند و در تصاویر دوربین مداربسته چندان قابل مشاهده نیستند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها